top of page
vihreä tausta.jpg

LET'S NOT BURN OUT OURSELVES OR OUR PLANET

VAALITEEMAT EUROVAALEISSA

Julia Sangervo 7171 nettikoko.jpg

A crisisthe root causes are in a society that feeds insecurity. The performance society based on continuous enhancement, consumption and competition is exhausting more and more of us. In addition to humans, it is consuming our home planet. We must both offer better help and get rid of structures that produce nausea. We need a policy that creates hope and security. 

"Tässä maailmantilanteessa tarvitsemme rajat ylittävää yhteistyötä. Inhimillisyyden ja myötätunnon äänen." 

A crisisthe root causes are in a society that feeds insecurity. The performance society based on continuous enhancement, consumption and competition is exhausting more and more of us. In addition to humans, it is consuming our home planet. We must both offer better help and get rid of structures that produce nausea. We need a policy that creates hope and security. 

MENTAL HEALTH
SAFE

1

Our social and health services are collapsing due to long-term under-resourcing. Mental health and substance abuse problems have increased exponentially, but it is almost impossible to get help. We humanize mental health and substance abuse policy and save social and health services.

MENTAL HEALTH TOUCHES EVERYONE 

Almost every Finn faces mental health problems at some point in his life. Good mental health is not just the absence of problems, but the basis of everyone's well-being. Mental health disorders are by far the biggest health threat among young people: already one in three students experience symptoms of depression and anxiety. Mental health and coping problems are indeed a new national disease. Still, getting help is often made impossible.

Only 5% of healthcare spending is spent on mental health, even though mental health disorders are already the most common cause of disability pensions and long sick leaves. People getting sick to the point of being unable to function ruins the economy, which is illustrated by the 11 billion annual costs caused by mental health problems. Good mental health is created in relation to the environment and society, and therefore all politics are mental health politics. Mental health problems must be prevented at all levels of society. At the same time, we have to reform the system that produces mental health services.

 

Ways to improve mental health services:

 • The Therapy Guarantee is implemented: free short-term therapy must be accessed within one month of establishing the need. The availability of long rehabilitation psychotherapies will also be secured.

 • Let's make psychotherapy training free of charge and two-tiered (qualification for short and long rehabilitative psychotherapies separately).

 • Statutory student support (psychological and curatorial services) will be expanded to early childhood education and higher education institutions.

 • Ensuring the smooth availability of school psychologists and curators and transition to welfare areas.

 • A preliminary assessment of the mental health effects of decisions will be introduced.

 

DRUG PROBLEMS CANNOT BE PUNISHED

Increasing mental health problems are also manifested as increasing substance abuse problems. Drugs are often easier to get than mental health treatment: for many, using substances is an attempt to self-medicate one's own bad feelings. The harshest result is that Finland has relatively the highest number of drug-related deaths among young people in Europe. These deaths are preventable with a more humane mental health and substance abuse policy. That's why it's time for politics to change.

 

Means for a humane and science-based substance abuse policy:

 • Drug-related deaths to decrease with a long-term substance abuse policy: the goal is 0 drug-related deaths

 • Drug use or a substance abuse problem must not be an obstacle to receiving mental health services

 • Let's give up the criminalization of drug use: help is offered, not punishments

 • Enabling drug use rooms to help the most vulnerable.

SAVE SOTE

Under-resourcing and policies leading to unfavorable outcomes can be seen not only in the lack of mental health services, but more broadly in the partial collapse of the entire social and healthcare system. This has been seen, for example, in the fact that even ambulances have not been able to get to the emergency room. A particularly weak tola has basic health care, which increases inequality and the impact of income differences on health. Health and well-being should be everyone's right, but a poor man lives an average of 10 years shorter in Finland than a well-off man. We cannot repeat the mistakes of the recession and cut services. On the contrary: we need to invest in them and stop the US trend where access to care depends on wealth and employment status. A strong investment in primary health care, low-threshold services and prevention also saves the need for more expensive specialized medical care.

 

Ways to save social and health care:

 • We improve the availability and well-being of personnel by investing in better working conditions, pay and management.

 • Let's secure the resources of the welfare areas by giving the welfare areas the right to tax. In this way, not only the funding of the welfare regions is secured, but also their right to self-determination.

 • Let's introduce a personal physician model, which enables the permanence and continuity of care relationships.

Perustelut:

Mielenterveyden ongelmien kasvu näkyy muun muassa siinä, että Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on tunnistanut stressin, ahdistuksen ja masennuksen yleisimmiksi työperäiseksi terveysongelmaksi Euroopassa. Tämän lisäksi lähes 45 prosentilla työntekijöistä on mielenterveyteen mahdollisesta haitallisesti vaikuttavia riskitekijöitä, ja 80 prosenttia esihenkilöistä ovat huolissaan työperäisestä stressistä. Nämä riskit voivat johtaa pitkiin poissaoloihin työelämästä ja lisäävät varhaiseläkkeelle jäämistä.

 

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen onkin todennut, että Euroopalla ei ole enää varaa olla puuttumatta mielenterveyden ongelmiin, sillä ne maksavat noin 600 miljardia joka vuosi. Siksi komissio on luonut ensimmäistä kertaa EU:n mielenterveysstrategian, joka osoittaa EU:n valmiutta etsiä ratkaisuja mielenterveyskriisiin. Strategiassa korostetaan kokonaisvaltaista lähestymistä mielenterveyteen ja tämän toteuttamiseen tarvitaan psykologian asiantuntemusta ja näkökulmaa siitä miten mielenterveyttä voidaan paremmin huomioida politiikan eri alueilla. Euroopan terveysunionin kehittämisessä mielenterveyden kuuluu olla keskiössä.

Työelämän digitalisoituminen koronapandemian vauhdittamana ja tekoälyn seurauksena luo mahdollisuuksia joustavuudelle, mutta sen aiheuttamat riskit on myös tunnistettava ja säädeltävä. Työaikojen pidentyminen, etäopiskelun yleistyminen, työn ja vapaa-ajan sulautuminen yhteen sekä jatkuvan tavoitettavuuden luoma stressi heikentävät työntekijöiden ja opiskelijoiden hyvinvointia. Muutos on myös luonut epävarmuutta ja monet ovat huolissaan omasta jaksamisestaan tulevaisuuden työelämässä jota määrittää kiire ja paine tuottavuudesta. 

 

Työntekijöillä on oikeus työn ja vapaa-ajan erottamiselle ja Euroopan parlamentti onkin pyrkinyt tällä kaudella edistämään lainsäädäntöä joka mahdollistaisi oikeuden olla tavoittamattomissa työaikojen ulkopuolella. Euroopan komissio ei kuitenkaan ole vieläkään tuonut lainsäädäntöaloitetta asiasta joten sen edistämistä tarvitaan myös seuraavalla kaudella. Samoin EU on tällä kaudella tuonut uutta lainsäädäntöä tekoälyn riskien hallintaan joka esimerkiksi kieltää tekoälyn käytön ihmisten tunteiden tunnistamiseen työpaikoilla. On tärkeää pitää huolta että jatkossakin tekoälyn käytössä oikeudenmukaisuus ja turvallisuus taataan, ja että työntekijöiden asemaa ei kohtuuttomasti heikennetä uuden teknologian seurauksena. Samalla jokaisella tulisi olla oikeus riittävään toimeentuloon työkyvystä riippumatta. Suomalaisessa perustulokokeilussa on jo kyetty osoittamaan, että perustulon avulla voidaan vähentää pitkäaikaistyöttömien kroonistuneita mielenterveysongelmia. 

julle-1_edited.jpg

MENTAL HEALTH
SAFE

1

Our social and health services are collapsing due to long-term under-resourcing. Mental health and substance abuse problems have increased exponentially, but it is almost impossible to get help. We humanize mental health and substance abuse policy and save social and health services.

MENTAL HEALTH TOUCHES EVERYONE 

Almost every Finn faces mental health problems at some point in his life. Good mental health is not just the absence of problems, but the basis of everyone's well-being. Mental health disorders are by far the biggest health threat among young people: already one in three students experience symptoms of depression and anxiety. Mental health and coping problems are indeed a new national disease. Still, getting help is often made impossible.

Only 5% of healthcare spending is spent on mental health, even though mental health disorders are already the most common cause of disability pensions and long sick leaves. People getting sick to the point of being unable to function ruins the economy, which is illustrated by the 11 billion annual costs caused by mental health problems. Good mental health is created in relation to the environment and society, and therefore all politics are mental health politics. Mental health problems must be prevented at all levels of society. At the same time, we have to reform the system that produces mental health services.

 

Ways to improve mental health services:

 • The Therapy Guarantee is implemented: free short-term therapy must be accessed within one month of establishing the need. The availability of long rehabilitation psychotherapies will also be secured.

 • Let's make psychotherapy training free of charge and two-tiered (qualification for short and long rehabilitative psychotherapies separately).

 • Statutory student support (psychological and curatorial services) will be expanded to early childhood education and higher education institutions.

 • Ensuring the smooth availability of school psychologists and curators and transition to welfare areas.

 • A preliminary assessment of the mental health effects of decisions will be introduced.

 

DRUG PROBLEMS CANNOT BE PUNISHED

Increasing mental health problems are also manifested as increasing substance abuse problems. Drugs are often easier to get than mental health treatment: for many, using substances is an attempt to self-medicate one's own bad feelings. The harshest result is that Finland has relatively the highest number of drug-related deaths among young people in Europe. These deaths are preventable with a more humane mental health and substance abuse policy. That's why it's time for politics to change.

 

Means for a humane and science-based substance abuse policy:

 • Drug-related deaths to decrease with a long-term substance abuse policy: the goal is 0 drug-related deaths

 • Drug use or a substance abuse problem must not be an obstacle to receiving mental health services

 • Let's give up the criminalization of drug use: help is offered, not punishments

 • Enabling drug use rooms to help the most vulnerable.

SAVE SOTE

Under-resourcing and policies leading to unfavorable outcomes can be seen not only in the lack of mental health services, but more broadly in the partial collapse of the entire social and healthcare system. This has been seen, for example, in the fact that even ambulances have not been able to get to the emergency room. A particularly weak tola has basic health care, which increases inequality and the impact of income differences on health. Health and well-being should be everyone's right, but a poor man lives an average of 10 years shorter in Finland than a well-off man. We cannot repeat the mistakes of the recession and cut services. On the contrary: we need to invest in them and stop the US trend where access to care depends on wealth and employment status. A strong investment in primary health care, low-threshold services and prevention also saves the need for more expensive specialized medical care.

 

Ways to save social and health care:

 • We improve the availability and well-being of personnel by investing in better working conditions, pay and management.

 • Let's secure the resources of the welfare areas by giving the welfare areas the right to tax. In this way, not only the funding of the welfare regions is secured, but also their right to self-determination.

 • Let's introduce a personal physician model, which enables the permanence and continuity of care relationships.

Perustelut:

Jos ekologista kriisiä ei ratkaista, muulla politiikalla ei ole väliä, koska emme tule selviämään yhteiskuntana näistä kriiseistä. Tarvitsemme kokonaisvaltaisen ajattelutavan muutoksen, jossa näemme ihmiset tasavertaisena osana luontoa ja elonkirjoa. On myös tärkeää, että löydämme sopivan tasapainon uusiutuvien energiamuotojen ja luonnonvarojen kestävän käytön välillä, ja että toteutamme vihreän siirtymä oikeudenmukaisesti niin, että haavoittuvimmassa asemassa olevat saavat tukea kestävämpään elämiseen.

 

Vihreä siirtymä ei ole kurjistamista, vaan hyvinvoiva luonto on edullinen ja helppo tapa edistää myös ihmisten hyvinvointia. Psykologian tutkimus osoittaa kiistattomasti lähiluonnon vaikutuksen ihmisten mielenterveyteen. Monipuolisten luontoympäristöjen lähellä asuminen mm. lisää fyysistä aktiivisuutta, parantaa mielialaa, keskittymiskykyä ja palautumista sekä vähentää sairastuvuutta esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin sekä mielenterveyden häiriöihin. Tutkimusten mukaan ympäristöystävälliset teot ja kestävä elämäntapa parantavat ihmisten kokemaa hyvinvointia, merkityksellisyyden kokemusta ja mielialaa. 

 

Ylikuluttamisella on myös yhteys stressiin ja yleiseen pahoinvointiin, ja fossiilisista polttoaineista irtautumisen ja päästöttömän energian siirtymisen ohella energian ja luonnonvaroja kuluttamisen on myös samaan aikaan vähennyttävä. Muuten tasapainon säilyttäminen ihmisten ja luonnon välillä on mahdotonta, jos energian kulutus jatkaa kasvuaan vaatien akkuteollisuuden ja voimaloiden mittavaa laajentamista, jolla on usein myös ympäristö ja luonto vaikutuksia, jotka voivat olla hyvin negatiivisia. Vaikka päästöjen ripeä alentaminen täytyy toteutua, pitkäkestoiseen hyvinvointiin voidaan päästä vain muuttamalla yhteiskuntaa poispäin kulutuksen ihannoimisesta.

Ilmasto- ja ympäristöpolitiikkaan voi kaikista eniten vaikuttaa juuri EU-tasolla, sillä EU:n yhteiset kansainvälisistä sopimuksista juontavat päätökset ohjaavat Suomen tavoitteita päästövähennyksistä ja luonnon monimuotoisuuden vaalimisesta. 11,8–17,8 % Suomen lainsäädännöstä tuleekin suoraan EU:lta. Ilmastotoimien vaikuttavuus on myös huomattavasti laajempi, kun mukana on yhden maan sijasta 27 jäsenvaltiota. Eurooppa on niin mittava manner, että päätöksemme vaikuttavat merkittävästi koko maailmaan.

 

Vaikka Suomen hiilineutraaliustavoite on yksi Euroopan kunnianhimoisimmista, toimet sen saavuttamiseksi ovat tämän hallituksen aikana lipsumassa. Samalla hallitus on ollut kaatamassa Suomen nimissä EU:n yritysvastuudirektiiviä, joka vaatisi kaikkia eurooppalaisia yrityksiä olemaan hyväksikäyttämättä ihmisoikeuksia ja ympäristöä toiminnassaan. Lainsäädäntö olisi luonut EU:n laajuiset kannustimet kestävälle liiketoiminnalle, joka hyödyttäisi erityisesti Suomen kaltaisia maita. Parlamentissa yksittäiset MEPit voivat hallituksen linjasta riippumatta ajaa kunnianhimoista ympäristöpolitiikkaa, ja näin toivottavasti myös luoda painetta hallitusta kohtaan pysymään sovituissa tavoitteissa.

Frame 1779.png

MENTAL HEALTH
SAFE

1

Our social and health services are collapsing due to long-term under-resourcing. Mental health and substance abuse problems have increased exponentially, but it is almost impossible to get help. We humanize mental health and substance abuse policy and save social and health services.

MENTAL HEALTH TOUCHES EVERYONE 

Almost every Finn faces mental health problems at some point in his life. Good mental health is not just the absence of problems, but the basis of everyone's well-being. Mental health disorders are by far the biggest health threat among young people: already one in three students experience symptoms of depression and anxiety. Mental health and coping problems are indeed a new national disease. Still, getting help is often made impossible.

Only 5% of healthcare spending is spent on mental health, even though mental health disorders are already the most common cause of disability pensions and long sick leaves. People getting sick to the point of being unable to function ruins the economy, which is illustrated by the 11 billion annual costs caused by mental health problems. Good mental health is created in relation to the environment and society, and therefore all politics are mental health politics. Mental health problems must be prevented at all levels of society. At the same time, we have to reform the system that produces mental health services.

 

Ways to improve mental health services:

 • The Therapy Guarantee is implemented: free short-term therapy must be accessed within one month of establishing the need. The availability of long rehabilitation psychotherapies will also be secured.

 • Let's make psychotherapy training free of charge and two-tiered (qualification for short and long rehabilitative psychotherapies separately).

 • Statutory student support (psychological and curatorial services) will be expanded to early childhood education and higher education institutions.

 • Ensuring the smooth availability of school psychologists and curators and transition to welfare areas.

 • A preliminary assessment of the mental health effects of decisions will be introduced.

 

DRUG PROBLEMS CANNOT BE PUNISHED

Increasing mental health problems are also manifested as increasing substance abuse problems. Drugs are often easier to get than mental health treatment: for many, using substances is an attempt to self-medicate one's own bad feelings. The harshest result is that Finland has relatively the highest number of drug-related deaths among young people in Europe. These deaths are preventable with a more humane mental health and substance abuse policy. That's why it's time for politics to change.

 

Means for a humane and science-based substance abuse policy:

 • Drug-related deaths to decrease with a long-term substance abuse policy: the goal is 0 drug-related deaths

 • Drug use or a substance abuse problem must not be an obstacle to receiving mental health services

 • Let's give up the criminalization of drug use: help is offered, not punishments

 • Enabling drug use rooms to help the most vulnerable.

SAVE SOTE

Under-resourcing and policies leading to unfavorable outcomes can be seen not only in the lack of mental health services, but more broadly in the partial collapse of the entire social and healthcare system. This has been seen, for example, in the fact that even ambulances have not been able to get to the emergency room. A particularly weak tola has basic health care, which increases inequality and the impact of income differences on health. Health and well-being should be everyone's right, but a poor man lives an average of 10 years shorter in Finland than a well-off man. We cannot repeat the mistakes of the recession and cut services. On the contrary: we need to invest in them and stop the US trend where access to care depends on wealth and employment status. A strong investment in primary health care, low-threshold services and prevention also saves the need for more expensive specialized medical care.

 

Ways to save social and health care:

 • We improve the availability and well-being of personnel by investing in better working conditions, pay and management.

 • Let's secure the resources of the welfare areas by giving the welfare areas the right to tax. In this way, not only the funding of the welfare regions is secured, but also their right to self-determination.

 • Let's introduce a personal physician model, which enables the permanence and continuity of care relationships.

Perustelut:

EU on saanut alkunsa toisen maailmansodan jälkeen, jolloin haluttiin varmistaa, että Euroopassa ei olisi koskaan enää sotaa. EU onkin modernin ajan merkittävin pyrkimys luoda pysyvä rauha. Kuitenkin nyt olemme tilanteessa jossa Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on muuttanut turvallisuusympäristön. Samalla humanitäärinen kriisi Gazassa vaatii EU:lta toimia rauhan edistämiseksi ja siviilien suojelemiseksi. 

 

Sota, konflikti ja yhteiskunnallisten vastakohtien kärjistyminen osuvat suoraan elämään ja mielenterveyteen. Yhteiskunnan kiristynyt henkinen ilmapiiri madaltaa kynnystä väkivaltaisuuksien puhkeamiselle. Samalla sosiaalisessa mediassa leviävä disinformaatio, sekä kuplautuminen polarisoi yhteiskuntaa vaarallisella tavalla. Keskustelut kärjistyvät ja eri mielipiteen omaavat löytävät itsensä tilanteesta jossa vastapuoleksi koetun kanssa on vaikea käydä rakentavaa keskustelua. 

 

Algoritmit ruokkivat polarisoitunutta yhteiskuntaa, mutta sen vastakohtana voi toimia eheämpi Eurooppalainen yhteiskunta, joka rakentuu yhteisille kokemuksille ja toisten kohtaamiselle. EU on luonut monia mahdollisuuksia yhteisen eurooppalaisen kulttuuriin rakentamiselle ja Erasmus opiskelijavaihdot ovat hyvä esimerkki EU:n tuomista mahdollisuuksista. Vapaa matkustaminen Schengen alueella ja mahdollisuus muuttaa toiseen EU maahan opiskelemaan tai töihin on rikastuttanut monen eurooppalaisen elämää ja vahvistanut yhteenkuuluvuuden kokemusta. On tärkeää, että liikkuvuutta Euroopassa mahdollistetaan entistä paremmin ja kestävämmin.

Panostukset sivistykseen ja kulttuuriin tuottavat inhimillistä ja taloudellista hyvinvointia, ja taide ja kulttuuri kuuluvat kaikille. EU:n laajuisen museokortin edistäminen olisi konkreettinen tapa edistää Euroopan yhtenäisyyttä ja kulttuurin merkitystä tulevalla kaudella. Tämä on entistä tärkeämpää ilmapiirissä jossa osa jäsenvaltioista on ajanut yhteistyön vähentämistä ja yhteisistä periaatteista joustamista. 

 

Digitalisaatiolla voi olla rooli myös yhtenäisyyden luomisessa ja sosiaalisen median alustat voivat tarjota mahdollisuuden löytää uusia yhteisöjä ja ystäviä euroopan- ja jopa maailmanlaajuisesti. Siksi ratkaisu alustojen ongelmakohtiin ei ole niiden kieltäminen, vaan järkevä sääntely. Sosiaalisen media alustoilla on myös tärkeä rooli yhteiskunnallisen keskustelun mahdollistajina, mutta tämän täytyy toteutua kaikkien perusoikeuksia kunnioittaen. Etenkin lasten ja nuorten hyvinvointi digitaalisessa ympäristössä täytyy turvata. 

 

Edellisen kauden aikana EU:ssa on laadittu lainsäädäntöä jossa kielletään alaikäisille suunnattu mainonta ja velvoitetaan alustoja ottamaan käyttöön toimenpiteitä joilla alaikäisten yksityisyyttä ja turvallisuutta suojellaan. Erittäin suurien verkkoalustojen on suoritettava vuosittainen riskinarviointi jossa eritellään palvelusta aiheutuvat riskit. Näissä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota mielenterveyden riskeihin.

Tehdään yhdessä parempi Eurooppa meille kaikille, lähtökohdista riippumatta. Siihen tarvitsen sinun apuasi.

MobilePay: 11175

bottom of page