top of page
Julia Sangervo 28509 vihreä.jpg

JULIA SANGERVO

TOIVOA JA MAHDOLLISUUKSIA
LUOVAA
POLITIIKKAA.

Olen Julia Sangervo ja ehdolla Euroopan parlamenttiin kevään 2024 EU-vaaleissa. Olen 30-vuotias psykologi (PsM) ja yrittäjä. Lisäksi olen vihreiden varakansanedustaja ja aluevaltuustoryhmän varapuheenjohtaja Pirkanmaalta sekä pitkäaikainen mielenterveysvaikuttaja ja kansalaisaktivisti. Minut on valittu vuoden psykologiyrittäjäksi 2023 teemalla Panos psykologiyhteisölle ja vaikuttamistyöstäni mielenterveyden puolesta vuoden psykologian opiskelijaksi 2021 teemalla Mielenrauhanturvaaja. Olen myös ainoita suomalaisia psykologeja, jotka ovat tehneet tieteellistä tutkimusta ilmastotoimista ja ilmastonmuutoksen herättämistä tunteista.

"Ilmastokriisi on ihmisten toiminnan aiheuttama kriisi - siksi sen ratkaisuun tarvitaan myös psykologian osaamista. Koulutuksen ja tutkimustaustan kautta kaiken työni pohja on tieteessä."

"Ennen kaikkea olen ihminen

inhimillisyyden puolella."

 

Olen itse selviytynyt vaikeasta teini-iästä: mielenterveys-ongelmista, joihin en saanut apua, ja siitä aiheutuneesta huumeongelmasta ja keskeytyneestä lukiosta. Sain aikuislukion kautta uuden mahdollisuuden. Pääsin yliopistoon, opiskelin itseni psykologiksi ja nyt tavoitteeni on auttaa muita.

 

Oma kokemukseni on antanut minulle ymmärrystä siitä, että elämä ei ole suoraviivainen suoritusputki. Jokaisella on omannäköinen polku, jossa voi kohdata suuria haasteita. Siksi yhteiskuntana tärkein tehtävämme on pitää toisistamme huolta: ennaltaehkäistä pahoinvointia ja auttaa vaikeuksista kärsivät takaisin elämään kiinni.

jullu2-15.jpg
julia34-14.jpg

"Lähdin politiikkaan, koska olen nähnyt, miten jatkuvasti kiihtyvä yhteiskuntamme polttaa loppuun sekä meidät että ympäristömme."

 

Olemme päätyneet rakentaneet maailman, jossa yhä useampi osa ihmisistä masentuu, ahdistuu ja uupuu usein jo ennen työelämään siirtymistä. Samalla ilmastokriisi ja luontokato syvenevät. Uupumuksen, mielenterveys- ja päihdeongelmien räjähdysmäisesti kasvava määrä on jo suurin syy työkyvyttömyyseläköitymiselle.

 

Näin, että politiikasta puuttui niin nuorten kuin mielenterveyden asiantuntijoiden ääni. Siksi asetuin puoluepolitiikan ulkopuolelta ehdolle historian ensimmäisissä hyvinvointialuevaaleissa. Sain ensikertalaisena suuren kannatuksen, mikä vahvisti uskoani siihen, että muutkin kaipaavat mielenterveyden ääntä politiikkaan. Eduskuntavaaleissa saatu varakansanedustajan sija varmisti, että haluan viedä tätä ääntä myös Euroopan parlamenttiin.

"Psykologina olen erityisen kiinnostunut muuttamaan yhteisöjä, organisaatioita ja yhteiskuntaa mielenterveyden ongelmia ehkäiseväksi ja hyvinvointia tukevaksi."

 

Mielenterveyttä täytyy vahvistaa jo ennen psykologin vastaanotolle päätymistä. Työskentelyotteeni on lempeä ja rakentava: uskon, että jokaisen ihmisen toiminta on ymmärrettävää suhteessa siihen, mitä hän on kokenut –

ja muutos lähtee pyrkimyksestä ymmärtää.

Yrittäjänä minua on usein kiitetty kansantajuisesta tavasta puhua, kyvystä soveltaa psykologiaa luovasti uusiin ilmiöihin konkreettisia ratkaisuehdotuksia tuoden, innostavuudesta ja kyvystä luoda toivoa, vaikka puhunkin vaikeista aiheista. Toivo onkin kaiken tekemiseni ytimessä.

Vapaa-ajalla harrastan luonnonvesissä uimista sekä saunomista vuoden ympäri. Olen loputtoman utelias, rakastan tieteitä ja taiteita. Innostun kirjoittamisesta ja pitkistä keskusteluista. Unelmani on käydä jokaisessa Suomen museossa ja minut löytääkin usein tutkimassa uusia näyttelyitä. Vaeltelen metsissä koirani kanssa ja pyöräilen paljon. Joogaan säännöllisen epäsäännöllisesti ja olen myös innokas videopeliharrastaja.

julle-7.jpg

ANSIOLUETTELONI

KOULUTUS

Psykologian maisteri ja kandidaatti, keskiarvo kiitettävä

Tampereen yliopisto, 08/2016 - 12/2022


PALKINNOT JA TUNNUSTUKSET

 • Vuoden psykologiyrittäjä 2023 kategoriassa panos psykologiyhteisölle, Psykologit Yrittäjinä ja Suomen Psykologiliitto

 • Vuoden psykologian opiskelija 2021, "Mielenrauhanturvaaja", Suomen Psykologian Opiskelijain liitto. Tietoisuuden lisääminen mielenterveydestä ja psykologian näkökulmien esiin nostaminen. Inhimillinen ja avoin tapa puhua mielenterveydestä sekä opiskelijoiden kannustaminen oman osaamisen käyttämiseen.

 • Vuoden gradu 2020, Pirkanmaan Psykologiyhdistys &

 • Yrjö Haila -gradupalkinto 2021, Yhteiskuntatieteellisen ympäristötutkimuksen seura. Uuden psykologisen tieton tuottaminen ja toivon näkökulman löytäminen ajankohtaiseen kriisiin, eli ilmastonmuutokseen.

 • Vuoden edunvalvontateko 2019, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Cortex ry:lle. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen myötävaikuttamalla yliopiston opintopsykologiresurssin parantamiseen.

 

TYÖKOKEMUS

Yrittäjä - Psykologi Julia Sangervo

09/2023

 • Puhuminen, kouluttaminen, kirjoittaminen, konsultoiminen, tieteellinen tutkimus ja psykologiset interventiot ja arvioinnit.

 • Kouluttaminen mm. teemoista:

  • Itsemyötätunto keinona selviytyä suoritusyhteiskunnassa​

  • Mielenterveyskriisi yhteiskunnallisena ilmiönä - miksi uuvumme ja mitä tehdä?

  • Miten löytää toivoa palavassa maailmassa? Ahdistus ja toivo ekokriisissä

  • Ilmastokriisi ihmisen toiminnan aiheuttamana kriisinä - käyttäytymistieteellinen näkökulma

  • Mihin psykologiaa tarvitaan yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa?

  • Mielenterveyden peruspalikat - miten tukea omaa ja toisten mielenterveyttä?

Työpsykologi

Pirkanmaan TE-palvelut, 06/2023 - 01/2024

Freelancer - psykologian asiantuntijaviestintä ja tutkimus

06/2019 - 09/2023

 • Kirjoittaminen, kouluttaminen ja esiintyminen erityisesti ilmastonmuutoksen psykologiasta, päihde- ja mielenterveyspalveluista sekä nuorten ja opiskelijoiden mielenterveydestä.

 • Tutkimusartikkeli nuorten ilmastoahdistuksesta Nuorisobarometriin 2021 sekä kansainvälinen tutkimusartikkeli ilmastoahdistuksesta ja -toivosta.

 

Opintopsykologiharjoittelija
Tampereen yliopisto, 08/2022 - 01/2023

 • Psykologiset lyhytinterventiot opiskelijoille, ryhmien ohjaaminen, kouluttaminen & yhteisötyö.

 • Kiitettiin vakuuttavuudesta psykologian ammattilaisena ja yhteiskunnallisesta osaamisesta sekä asiakkaiden inhimillisestä kohtaamisesta.

 

Opiskelijasihteeri, opiskelijatoiminnasta vastaava asiamies
Suomen Psykologiliitto, 10/2019 - 04/2022

 • Opiskelijoiden edunvalvonta ja neuvonta, opiskelijaviestintä, esiintyminen, kouluttaminen ja opiskelijaryhmien ohjaus, opiskelijajärjestöjen konsultointi sekä kansainvälinen opiskelijayhteistyö.

 • Kiitettiin kyvystäni uudistaa opiskelijatoimintaa sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidoistani. 

 

Kehitysasiantuntija työhyvinvoinnin edistämiseen keskittyvässä yrityksessä
Auntie Solutions, 06/2019 - 10/2019

 • Työhyvinvointimateriaalien ja -harjoitusten kehittäminen asiakkaille. Aiheina mm. palautuminen, stressi ja ajankäytön hallinta.

 • Kiitettiin kirjoitustaidoistas sekä aktiivisesta ja iloisesta työotteesta.

 

Psykologian opettaja, pääsykoevalmentaja ja opiskelijavalintojen haastattelija
Voionmaan koulutuskeskus, 11/2016 - 07/2019

 • Opetuksen suunnittelu ja kehittäminen sekä opiskelijaryhmien ohjaaminen ja valmentaminen.

 • Kiitettiin helposti lähestyttävän persoonan lisäksi kyvystä tehdä selkeitä materiaaleja.

 

Sekasin24/7-chatin lasten ja nuorten tukihenkilö
Punainen Risti, 10/2018-10/2019

 • Matalan kynnyksen mielenterveysapu nuorille. Verkkoauttamisen koulutus.

 • Kiitettiin kyvystä kohdata ihminen ihmisenä ja myötäelää vaikeissa tilanteissa.

 

Henkilökohtainen avustaja
Tampereen kaupunki, 06/2018 - 09/2018

 • Neliraajahalvaantuneen avustaminen päivittäisissä toiminnoissa.

 • Kiitettiin keskustelutaidoista, empatiasta ja tarkkuudesta.

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT JA VAPAAEHTOISTYÖ

 • Puoluehallituksen jäsen, Vihreä liitto, 06/2023-nykyhetki

 • Vihreiden ensimmäinen varakansanedustaja Pirkanmaalta 04/2023-nykyhetki

 • Aluevaltuutettu, Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuusto, 03/2022-nykyhetki

 • Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan jäsen, Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuusto, 03/2022-nykyhetki

 • Eko- ja ympäristöpsykologian ammatillisen työryhmän jäsen, Suomen Psykologiliitto, 12/2021-nykyhetki

 • Akavan opiskelijoiden valtuuskunnan 2. jäsen, Akavan opiskelijat, 10/2019-04/2022

 • Vapaaehtoinen, Psykologien ilmastorintama, 03/2019-01/2021

 • Vaikuttamis- ja viestintävastaava, Psykologien sosiaalinen vastuu ry, 05/2019-05/2020

 • Sosiaalipoliittinen- ja yhdenvertaisuusvastaava, Cortex ry, 01/2017-12/2019

 • Psykologian tutkinto-ohjelman opetuksen suunnittelu -työryhmän jäsen, Tampereen yliopisto, 01/2019-12/2019

 • Vapaaehtoinen, Terapiatakuu-kampanja, 02/2019-07/2019

 • Vapaaehtoinen, Suostumus2018-kampanja, 05/2018-06/2019

 • Paikallinen koordinaattori ja kouluttaja kansainvälisessä Mind the Mind -kampanjassa mielenterveyden stigmaa vastaan, European Federation of Psychology Students' Associations, 11/2018-06/2019

 • Edaattori, Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, 01/2018-12/2018

 • Kansainvälinen tutor, Tampereen yliopisto, 08/2018-12/2018

 • Opintopiirien ohjaaja, Tampereen yliopisto, 09/2017-05/2018

KIELITAITO

 • Suomi (C2). 

 • Englanti (C1/C2). Olen asunut 2-5-vuotiaana Irlannissa ja käynyt peruskoulun englanniksi.

 • Espanja (A2/B1) 

 • Ruotsi (A2)

 

IT-TAIDOT

Olen tehokas teknologian käyttäjä ja opin nopeasti.

 • Mm. O365, SPSS, HTML-koodaus, Word, Powerpoint, sosiaalinen media. 

bottom of page